The Domain Name Industry News 
DomeinForum

Domeinnaam is niet vanzelfsprekend handelsnaam

Filed under: Legal — admin at 1:16 pm on Tuesday, July 12, 2011

08-07-2011 Een domeinnaam is in principe niet meer dan een internetadres van de domeinnaamhouder en is dus niet automatisch ook de handelsnaam. Dit oordeelde het Gerechtshof ’s-Gravenhage vorige week in een zaak tussen twee fysiotherapeuten waarbij de ene fysiotherapeut met zijn handelsnaam inbreuk zou maken op de handelsnaam van de ander.

Daarbij gaf de rechter aan dat het kan voorkomen dat een domeinnaam wel tot een handelsnaam kan worden wanneer deze in het handelsverkeer wordt gebruikt om de onderneming aan te duiden. Van belang is daarbij hoe het bedrijf zich presenteert in bijvoorbeeld advertenties, op visitekaartjes, op de website, etc. Daarnaast moet daarbij de perceptie van het relevante publiek in aanmerking worden genomen.

Onder handelsnaam wordt volgens artikel 1 Handelsnaamwet verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Een recht op een handelsnaam ontstaat wanneer een naam ter onderscheiding van de onderneming in het handelsverkeer wordt gevoerd. Dit kan bijvoorbeeld doordat de handelsnaam is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, daarentegen is deze inschrijving alleen niet voldoende.

In artikel 5 van de Handelsnaamwet is bepaald dat iemand zijn onderneming niet mag drijven onder een naam die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd. Evenmin mag een naam gevoerd worden die daar slechts in geringe mate van afwijkt als daardoor verwarring kan ontstaan. Ook mag een handelsnaam geen merk bevatten, waarvan de handelsnaamhouder zelf geen rechthebbende is.

Op 4 oktober organiseert EVO een seminar over onder andere dit onderwerp met als thema ‘Beter goed bedacht, dan slecht gejat’.

Voor vragen over handelsnaam of merken kunt u contact opnemen met de juridische afdeling van EVO, telefoon 079 3467 346 of e-mail rechtstbijstand@evo.nl.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.