The Domain Name Industry News 
DomeinForum

SIDN gaf domeinnamen aan Ministerie van BZK

Filed under: SIDN — admin at 1:40 pm on Tuesday, February 1, 2011

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bezit een kleine vijfhonderd domeinnamen. Onder deze domeinnamen bevinden zich uiteraard sites van het ministerie zelf. Maar ook acht bijzondere namen, waaronder heilhitler.nl, meinkampf.nl en kinderporno.nl. Deze heeft het een aantal jaar geleden aangeboden gekregen van de SIDN, beheerder van het .nl domein.

Uit het deze week verschenen onderzoek van opinieblad HP/De Tijd blijkt dat het Ministerie van BZK een kleine vijfhonderd domeinnamen heeft geregistreerd. Hierop heeft het ministerie deze week een verklaring naar buiten gebracht. Daarin stelt het dat het onder andere acht bijzondere namen min of meer cadeau heeft gekregen van de SIDN. Deze namen waren lange tijd door de SIDN geblokkeerd. Tot 2002, toen de SIDN besloot niet langer als ‘zedenmeester’ te kunnen optreden vanwege de veelheid aan mogelijke domeinnamen.

Het BZK stelt dus dat de SIDN het ministerie een voorkeurspositie heeft gegeven bij het vrijgeven van geblokkeerde domeinnamen. Bij meerdere inschrijvingen voor één domeinnaam zou de naam worden verloot onder het toeziend oog van een notaris. Behalve dus bij websites als kinderporno.nl. Uit menselijk oogpunt zou deze URL inderdaad niet toegankelijk moeten zijn. Echter heeft SIDN door de sites aan het ministerie aan te bieden niet geheel onafhankelijk gehandeld. In plaats van de huidige ‘parkeersite’ van het ministerie zou de pagina ook gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld voorlichting of (slachtoffer)hulpverlening.

Maarten Simon, General Counsel van SIDN: “Onze insteek is dat wij niet moeten beoordelen welke domeinnaam wel en niet kan. Daarom hebben we de geblokkeerde domeinnamen vrijgegeven. Over sommige namen, onder andere heilhitler.nl en meinkampf.nl, vroegen ons af op welke wijze wij die het beste konden vrijgeven. Daarop hebben we contact gezocht met partijen die daar belang bij hebben. Bijvoorbeeld het Anne Frank Huis en het ministerie. Na overleg met de betrokken partijen zijn de namen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken toegewezen.”

Onder de vijfhonderd domeinnamen vallen overigens voornamelijk namen die worden gebruikt voor campagnes of activiteiten van het ministerie. Ook heeft het Ministerie van BZK alvast domeinnamen met de nummers 14100 tot en met 14199 geregistreerd. Dit zijn telefoonnummers die in de toekomst worden gebruikt door grote overheidsdiensten. Het ministerie geeft in haar verklaring verder aan dat het niet mee doet aan bedrijfsmatig handelen in domeinnamen.

Bron: Networking4all.nl

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.