The Domain Name Industry News 
DomeinForum

Air France vs air-france.nl

Filed under: Legal — admin at 11:26 am on Monday, January 4, 2010

Eiseres (Air France) is een luchtvaartmaatschappij, die al enkele decennia in Nederland bekend is onder de handelsnaam “Air France” en houdster is van het Gemeenschapsmerk AIR FRANCE. Verweerder is een natuurlijk persoon uit Denemarken en houder van de domeinnaam in geschil, . Onder deze domeinnaam wordt een website getoond met gesponsorde links naar diverse luchtvaartmaatschappijen. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam aan haarzelf op grond van art. 2.1 van de Regeling. Er wordt geen verweer gevoerd.

De domeinnaam stemt volgens de geschillenbeslechter verwarringwekkend overeen met eiseres’ merk en handelsnaam, aangezien hij de gehele handelsnaam bevat. Toevoeging van een koppelteken doet daar niet aan af. Eiseres toont prima facie aan dat verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam, door te stellen dat verweerder ongerechtvaardigd voordeel trekt uit haar merk. Verweerder weerlegt dit niet door enig argument ontleend aan art. 3.1 van de Regeling, zodat wordt aangenomen dat er geen sprake is van recht of legitiem belang. Nu de domeinnaam pas is geregistreerd nadat het merk van eiseres was ingeschreven en de eraan gekoppelde website alleen gesponsorde links laat zien, oordeelt de geschillenbeslechter het gebruik van de domeinnaam te kwader trouw.

De vordering wordt toegewezen.

Bron: DomJur.nl

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.