The Domain Name Industry News 
DomeinForum

Per 1 oktober 2009 wijzigt SIDN de ‘Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders’ en de CvKB-regeling

Filed under: Legal, SIDN — admin at 9:19 am on Monday, August 10, 2009

SIDN is voornemens per 1 oktober 2009 wijzigingen door te voeren in de ‘Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders’ en de CvKB-regeling (College voor Klachten en Beroep).

De voorgestelde wijzigingen in de algemene voorwaarden betreffen over het algemeen geen of slechts zeer beperkt inhoudelijke wijzigingen. In de meeste gevallen gaat het om verduidelijkingen ten opzichte van de huidige versie onder andere ook met betrekking tot de positie van het College voor Klachten en Beroep. Inhoudelijk nieuw is de invoering van de mogelijkheid om het adres van SIDN op te geven als domicilieadres. Ook nieuw is een artikel dat het mogelijk maakt om domeinnamen uit de zone te halen vanwege onrechtmatige of strafbare content in het kader van Notice and Take Down. SIDN implementeert hiermee de branchebrede Gedragscode Notice and Takedown waarvan zij een van de initiatiefnemers is. Daarnaast wordt de nieuw in te voeren service ‘Mediation’ vermeld. Over mediation leest u binnenkort meer op de SIDN-website. Een samenvatting van de voorgenomen wijzigingen is hieronder weergegeven. De exacte wijzigingen kunt u bekijken in het document op www.sidn.nl.

Tegelijkertijd met de aanpassing van de algemene voorwaarden wordt een aantal aanpassingen gedaan in de regeling van het College voor Klachten en Beroep. Dit betreft met name beperkte procedurele wijzigingen. De exacte wijzigingen kunt u bekijken in dit document.

Door middel van deze vooraankondiging stellen wij u in de gelegenheid om te reageren op de voorgenomen wijzigingen. Iedere belanghebbende is vrij om commentaar, vragen, bezwaren of op- en aanmerkingen met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen in te dienen bij SIDN via support@sidn.nl (Onderwerp: Wijziging algemene voorwaarden). Wij nemen alle reacties ontvangen vóór 25 augustus 2009 mee bij het vaststellen van een definitieve versie van beide documenten.

In de algemene voorwaarden worden samengevat de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Invoering van de mogelijkheid om het vestigingsadres van SIDN als domicilieadres te gebruiken
Art. 1.1: beperking gebruik domicilieadres voor dagvaardingen en andere exploiten (dus geen ‘gewone’ of ‘aangetekende’ brieven meer);

Art. 19.2: idem.

Notice and Take Down
Art. 21: nieuw ingevoegd;

Overige artikelen hernummerd.

Generieke verbeteringen
Art. 1.2: de houder heeft geen invloed op het feit of ‘alle stappen van de aanvraagprocedure juist zijn doorlopen’ vandaar dat dit vervalt;

Art. 1.3: bestaande procedure bij DNS-fouten is toegevoegd;

Art. 1.5: tekstuele verduidelijking;

Art. 4.4: verwijzing naar de deelnemer en niet naar onze website voor wijziging admin-c en/of tech-c;

Art. 6.2: beschrijving van huidige werkwijze indien een deelnemer niet voor het abonnement betaalt;

Art. 7.1: een deel weggehaald wat ook al in art. 3.3 is vastgelegd;

Art. 7.2 (oud): vervallen want wordt ook geregeld in art. 13;

Art. 8: de onbedoeld te beperkte formulering van de vrijwaringverplichting is aangepast naar hoe deze bedoeld is;

Art. 11: ‘zoals vermeld op www.sidn.nl’ laten vervallen omdat de houder voor het wijzigen van de gegevens niet bij SIDN moet zijn maar bij zijn deelnemer;

Art.12.1: tekstuele verduidelijking;

Art. 13.1: verwijzing naar vervallen art. 7.2 laten vervallen;

Art. 15.4: op logische plek herhalen dat een wijziging domeinnaamhouder neerkomt op het beëindigen van de overeenkomst met de oorspronkelijke houder en het vervolgens sluiten van een nieuwe overeenkomst met de nieuwe houder als al was bepaald in artikel 9;

Art.16: logisch herschreven nadat in de praktijk bleek dat het artikel tot veel onduidelijkheid leidde en de bevoegdheid tot het nemen van een minder verstrekkende maatregel is uit de ‘Algemene voorwaarden voor deelnemers’ overgenomen;

Art. 23.2 en 3 (na hernummering): genoemde gegevens aangepast aan huidige praktijk en benadrukt dat opt-out aanvraag via de deelnemer moet.

CvKB
Art. 1.4: het weggehaalde deel over openbare orde en goede zeden staat nu onder 19.6;

Art. 16: bevoegdheid CvKB hersteld (beperkt) conform oude reglementen en verhelderd;

Art. 19.5: de onafhankelijkheid van het CvKB benadrukt;

Art. 19.6: strijd met de openbare orde en goede zeden ingevoegd;

Art. 19.7: de verbindendheid van de uitspraken van het CvKB vastgelegd;

Art. 19.8: verduidelijking verhouding CvKB en rechter;

Art. 23.3: (na hernummering) het CvKB als beroepsinstantie genoemd.

Mediation
19.4: herschreven zodat mediation nu als bestaande voorziening wordt genoemd (per 1 oktober 2009).

Bron: SIDN.nl

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.