The Domain Name Industry News 
DomeinForum

Huureenbus.nl

Filed under: Legal — admin at 11:52 am on Wednesday, February 25, 2009

Origineel persbericht:
De voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar heeft op donderdag 19 Februari D. Koorn uit Heerhugowaard geboden iedere verdere inbreuk op de handelsnaam Huureenbus.nl te staken. Huureenbus.info komt teveel overeen met de reeds 5 jaar actieve handelsnaam Huureenbus.nl, waardoor verwarring plaatsvindt en te duchten is.

Via de website www.huureenbus.nl ontvangen mensen die een bus willen huren allerlei concurrerende offertes via een openbare aanbesteding, waarbij de busbedrijven elkaars prijzen nauwlettend kunnen volgen. Het principe berust op een omgekeerde veiling, waarbij het busbedrijf met de beste prijs/kwaliteitverhouding de opdracht binnenhaalt. Via de website van D. Koorn ontvangen klanten offertes van zelfgekozen busbedrijven. De gelijkheid in de aard van de ondernemingen zijn hiermee aangetoond.

D. Koorn gebruikte ‘Huureenbus’ in allerlei samenstellingen op zijn website en in correspondenties, en voelde zich niet gehouden aan artikel 5 van de handelsnaamwet. Dhr. J.P.A. Zut uit Amsterdam, directeur van Huureenbus.nl, heeft in een kortgeding van 9 Februari zijn handelsnaam echter met succes weten te beschermen.

De voorzieningenrechter ging voorbij aan de stelling dat ‘Huureenbus’ onder de handelsnaamwet valt, gezien deze woorden dan zouden worden gemonopoliseerd. Anders ligt dit bij ‘Huureenbus.nl’ wat als geheel geen gangbaar woord is dat uit enkel beschrijvende elementen bestaat. ‘Huureenbus.nl’ geniet daarom wel de bescherming van de handelsnaamwet.

Het vonnis gebiedt D. Koorn binnen 7 dagen iedere inbreuk op de handelsnaam van J.P.A. Zut te staken, alsmede de domeinnaam kosteloos over te dragen, beide op straffe van een dwangsom.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op http://www.huureenbus.nl/vonnis

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.