The Domain Name Industry News 
DomeinForum

Onduidelijkheden .nl geschillenregeling

Filed under: Legal, SIDN — admin at 4:13 pm on Wednesday, January 28, 2009

Volgens een recent artikel van Maarten Haak voor WebWereld roept de nieuwe geschillenregeling voor .nl domeinnamen nogal wat vragen op en zullen juristen zullen een geschillenprocedure daarom vermoedelijk frustreren.

Domeinnamen kunnen (te) veel lijken op een oudere handelsnaam, of op een merk of gewone naam. De houder van een oudere (merk)naam kan veel last van de verwarring hebben: een surfende internetter belandt zo al gauw op de site van de verwarrende domeinnaam en loopt de gezochte onderneming mis. De houder van het oudere recht kan in zo’n geval de overdracht van de domeinnaam vorderen.

Voor zulke geschillen over .nl-domeinnamen geldt sinds 28 februari een nieuwe geschillenregeling. Deze moet volgens de .nl registratie-instantie SIDN een snel, eenvoudig en goedkoop alternatief voor de gang naar de rechter bieden. De eiser kan nu kiezen tussen ófwel een procedure die uitmondt in een advies van een specialist op het gebied van domeinnamen en intellectuele eigendom, ófwel een gewone procedure voor de rechter. Dit is een goed initiatief. In vele gevallen kan de nieuwe regeling inderdaad tegen beperkte kosten snel uitkomst bieden.

Toch biedt de nieuwe geschillenregeling niet in alle gevallen een echte oplossing. SIDN zal een advies tien dagen na de uitspraak uitvoeren, tenzij alsnog een procedure voor de rechter wordt geïnitieerd. In veel gevallen is men daarmee klaar, omdat de verliezer het erbij laat zitten. Maar wat als de verliezer wel een procedure initieert: welke rechtskracht heeft een advies van een .nl-geschillenbeslechter dan?

De geschillenregeling bepaalt daar niets over. Mag (of moet) de rechter de geschillenprocedure dan overdoen, of toetst de rechter uitsluitend of er geen fundamentele beginselen zijn geschonden? Te denken valt aan het beginsel ‘hoor en wederhoor’, dat is geschonden als de verliezende partij niets heeft kunnen opmerken over wat de eiser stelt.

Het advies van de geschillenbeslechter onder de nieuwe regeling kan wellicht worden aangemerkt als een ‘bindend advies’. Dat heeft tussen de partijen dezelfde werking als een vaststellingsovereenkomst. De rechter kijkt dan vooral naar de totstandkoming van het advies, en stelt de inhoud ervan in beginsel niet meer ter discussie.

Gek genoeg bepaalt de geschillenregeling dat ook tijdens een geschillenprocedure een gewone procedure voor de rechter kan worden gestart. Moet de rechter zijn oordeel dan aanhouden totdat de geschillenregeling tot een einde is gekomen? De regeling lijkt dat niet te impliceren. Maar is onduidelijk wat de positie van de .nl-domeinnaamexpert is: de expert mag volgens de toelichting “zelf bepalen welke gevolgen dit voor de procedure heeft”. Ik vraag mij af of de expert zich dan nog wel geroepen voelt een advies te geven, wetend dat de gewone rechter het advies misschien laat meewegen.

De partij die er belang bij heeft om een spaak in het domeinnaamwiel te steken, kan dat onder de nieuwe regeling zeker. In geschillen met grote belangen zal de verliezer na een negatief oordeel van de geschillencommissie zeker een gewone procedure beginnen. De rechter zal zeker nog moeten beslissen over de verbindendheid van het advies in de geschillenprocedure.

Bron: Maarten Haak (WebWereld)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.