The Domain Name Industry News 
DomeinForum

Nieuwe Geschillenregeling SIDN

Filed under: Legal, SIDN — admin at 5:02 pm on Tuesday, January 29, 2008

SIDN, de .nl registry, heeft vandaag aangekondigd per 28 februari een geschillenregeling te introduceren voor .nl-domeinnamen. Deze regeling zal de huidige arbitrageprocedure vervangen en zal van toepassing zijn op alle .nl-domeinnamen. Door de introductie van de Geschillenregeling zal ook het Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen wijzigen. De geschillenregeling heeft ten doel een snel, eenvoudig en goedkoop alternatief te bieden voor de gang naar de rechter. De geschillen zullen worden beslecht door erkende, onafhankelijke specialisten op het gebied van domeinnamen en intellectuele eigendomsrechten.

SIDN registreert .nl-domeinnamen op geautomatiseerde wijze. Er wordt daarbij niet voorafgaand gecontroleerd of de registrant (domeinnaamhouder) door een domeinnaam te registreren inbreuk maakt op de rechten van iemand anders. Wordt er toch inbreuk op de rechten van iemand anders gemaakt, dan kan deze persoon, indien de partijen er niet onderling uitkomen, kiezen of hij naar de rechter stapt of via de geschillenregeling de registrant dwingt de domeinnaam op te geven of over te dragen.

Roelof Meijer, Algemeen Directeur SIDN: “Met de introductie van de nieuwe geschillenregeling volgen we een advies op dat de lokale internetgemeenschap heeft gegeven tijdens het Domeinnaamdebat 2006. Deze regeling heeft een aantal grote voordelen boven de huidige arbitrageregeling. Zo is de geschillenregeling van toepassing op alle .nl-domeinnamen en hun houders en biedt de regeling bredere grondslagen dan alleen intellectuele eigendomsrechten als merken en handelsnamen. Wij zijn er van overtuigd dat de nieuwe geschillenregeling bij zal dragen aan de kwaliteit van het .nl-domein.”

Kijk voor meer informatie over de nieuwe Geschillenregeling op http://www.sidn.nl/ace.php/c,727,5511,,,,Nieuwe_Geschillenregeling.html

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.