The Domain Name Industry News 
DomeinForum

Gevecht over merk- en domeinnamen

Filed under: Legal — admin at 1:57 pm on Tuesday, January 29, 2008

De woorden Sport Direct zijn uitsluitend beschrijvend en dienen vrij te blijven voor gebruik door een ieder, maar met Mijnspeurder.nl wordt inbreuk gepleegd op het merkenrecht van De Telegraaf. Dat blijkt uit twee vorige week gepubliceerde vonnissen van de voorzieningenrechter.

Eind vorig jaar hebben Sport Direct Holding en Sport Direct uit Deventer branchegenoot Sports Direct International uit Bergen op Zoom aangeklaagd omdat de laatste de handelsnaam Sportdirect.com gebruikte voor een website. Het bedrijf voert de handelsnaam sinds 2006, maar Sport Direct uit Deventer heeft al in 2005 het woordmerk Sport Direct gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

Met verwijzing naar arresten Biomild en Postkantoor heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de woorden Sport Direct uitsluitend beschrijvend zijn. Het woord sport is volgens de rechter beschrijvend voor de waren die Sport Direct aanbiedt en direct beschrijvend voor de diensten die worden aangeboden: het rechtstreeks via internet doen van aankopen in de outletshop zonder inschakeling van een tussenpersoon. De grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen wordt beperkt omdat anders te makkelijk algemeen beschrijvende woorden als merk geclaimd kunnen worden.

Anders ligt dat bij een zaak waarover in augustus 2007 al uitspraak is gedaan. Bij die gelegenheid verbood kortgedingrechter in Lelystad de eigenaar van de website Mijnspeurder.nl om die naam nog langer te gebruiken. De Telegraaf had daarom gevraagd, omdat de naam erg veel lijkt op haar website Speurders.nl.

Chris Zegers liet in maart 2007 de domeinnaam Mijnspeurder.nl vastleggen voor een website waarop door derden kon worden geadverteerd en op de advertenties kon worden gereageerd. Zegers was al jaren volledig arbeidsongeschikt en wilde aan de slag met internet op tijden dat het lichamelijk mogelijk was. “Vervolgens veel reclame gemaakt, duizenden folders laten verspreiden, en advertenties geplaatst. Ook werd er een grote reclame aanhanger aangeschaft waarop de website werd gepromoot. Veel mensen hebben zich belangeloos ingezet op Mijnspeurder.nl onder de aandacht te brengen en zo mijn leven weer meer zin te geven.”

Maar al redelijk snel eiste De Telegraaf van Zegers stopzetting van de site. Ook moest hij de domeinnaam overdragen. Omdat De Telegraaf alleen de merknaam Speurders had vastgelegd, wilde Zegers niet op de eisen ingaan. De uitgever moest maar 150.000 euro betalen. De Telegraaf bood honderd euro. “Ze willen niet alleen al jouw werk, inzet en investering gratis hebben maar ook nog dat je hiervoor betaalt,” klaagde Zegers. In juli liet de Telegraaf conservatoir beslag leggen tot afgifte op de domeinnaam.

In augustus oordeelde de rechter dat “hoewel ‘speurder’ en daarvan afgeleide woorden ook woorden zijn waarvan in de Nederlandse taal normaal gebruik wordt gemaakt, heeft het woord ’speurders’ in de context waar het in deze zaak om gaat wel degelijk een onderscheidende betekenis. ‘Speurders’ is immers al sinds jaar en dag een begrip op het gebied van de kleine advertenties. Ook het feit dat het merk ’speurders’ een redelijk tot goed bekend merk is en daarnaast ook een zogenaamd seriemerk is, maakt de kans op verwarring des te groter.”

Zegers moest het gebruik van Mijnspeurder.nl en speurder staken op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van 250 euro.

Bron: Emerce

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.