The Domain Name Industry News 
DomeinForum

Resultaten marktstudie Sedo

Filed under: Domain Sales — admin at 4:02 pm on Wednesday, January 23, 2008

Markstudie domeinhandel 2007: stijging 346 procent

Een jaarlijkse studie van Sedo GmbH, marktleider in de domeinhandel, heeft interessante informatie opgeleverd over de domeinhandel wereldwijd, maar ook in Nederland. Het jaar 2007 is gekenmerkt door een bloeiende domeinhandel. Een snelle indruk: werd wereldwijd in 2006 nog € 30.702.000 uitgegeven aan domeinen, was dit in 2007 reeds € 49.136.552! In Nederland werd in 2006 voor € 44.382 aan .nl domeinen uitgegeven, in 2007 is dit gestegen naar € 197.743, een stijging van maar liefst 346%! Basis voor de marktstudie zijn de verkoopcijfers van Sedo GmbH. Gedetailleerde statistieken zijn te vinden onder: www.sedo.com/press/domainmarketstudy2007.pdf  

Hoogtepunten uit de studie van 2007:

- Parallel aan het handelsvolume, is ook het aantal domeinverkopen gestegen: in 2006 werden via Sedo 17.850 domeinen verkocht, in 2007 werden er 27.270 domeinen verkocht, een stijging van 53%. In vergelijking tot Nederland (.nl domeinen): in 2006 werden via Sedo 47 .nl domeinen verkocht, in 2007 waren dit er reeds 125 (een stijging van 166%).

- De gemiddelde prijs van een domein is met circa 5% gestegen: van € 1720 in 2006 naar € 1802 in 2007

- In vergelijking tot Nederland: in 2006 bedroeg de gemiddelde verkoopprijs van een .nl domein € 944,30 en in 2007 was er een stijging van maar liefst 67%: de gemiddelde verkoopprijs bedroeg € 1581,95.

- De .com domeinen beleefden een stijging van 134% in het handelsvolume, als ook een stijging van 54% in de gemiddelde verkoopprijs: in 2007 bedroeg deze € 3.417

- De .com domeinen werden echter overtroffen door de .co.uk domeinen: hier bedroeg de gemiddelde verkoopprijs € 4.617 (een stijging van 69% ten opzichte van 2006)

- De hoogst betaalde prijs voor een domein via Sedo in 2007 was 2,5 miljoen USD, een vertrouwelijke overeenkomst. Het duurste, publiek verkochte domein van 2007 via Sedo, was chinese.com met een verkoopprijs van 1,1 miljoen USD.

- In vergelijking tot Nederland: de hoogst betaalde prijs van 2007 was € 46.000 voor veiling.nl, op nummer twee een vertrouwelijke overeenkomst voor € 25.000 en op nummer drie gezondheidszorg.nl met € 16.500.

Fantastisch om te zien dat de .nl domeinen zich gaan mengen in de wereldwijde domeinhandel. De .nl domeinen hebben in het afgelopen jaar bewezen een zeer sterke ccTLD te zijn en door de positieve ontwikkeling is ook aangetoond, dat ondernemers het belang van een .nl domein inzien. Ik ben zeer content met deze positieve ontwikkeling in 2007 en verwacht voor 2008 optimistisch gestemd,? aldus Marieke Brinkman, Regional Manager Benelux.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.